Úvodní stránka
Kontaktní údaje
Ústav sociálních a speciálně pedagogických věd pro obory RPB, RPN, SP
Ústav fyzioterapie a vybraných medic. oborů
Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče
Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva
Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví
Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd pro programy ZSP, MSP, SOP
Smlouva o zajišťování odborné praxe
Přihlásit se do aplikace

Vítejte na stránkách databáze odborných praxí Zdravotně sociální fakulty, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Prostřednictvím odkazů příslušných kateder se zde můžete zapisovat na odborné praxe.


Pro nastavení či případnou změnu tohoto hesla je nutné změnu provést na adrese http://idm.jcu.cz (tato adresa je dostupná pouze z JU)


 

 

 

Vážení uživatelé,
k přihlášení do databáze klinických praxí je nutné znát své uživatelské jméno, které využíváte ke čtení e-mailů a přihlašování na učebnách ZSF JU a heslo.


Před vlastním přihlášením na praxi je nutné vyplnit informace ve formuláři konfigurace účtu, kde musíte vyplnit telefonní spojení na Vás a Váš fakultní e-mail, na který budete případně informováni o změně ve Vaší praxi.

Další důležitý údaj je zvolení správného ústavu, pod kterým budete vykonávat praxi!!!

Po vyplnění tohoto formuláře se aktivuje nabídka s možnostmi zapsání praxí.

Děkujeme za pochopení.